Početna

Preduzeće ZLATIĆ DOO – Kraljevo je osnovano 1992. godine kao mala porodična firma sa svega tri zaposlena. Bilo je orijentisano pretežno na trgovinu i to najviše na trgovinu rezanom građom. Vremenom, kako je preduzeće raslo i finansijski jačalo, proširivalo je i svoju delatnost koja danas, osim trgovine obuhvata i proizvodnju (obradu drveta), špediterske poslove i transport.

Preduzeće trenutno zapošljava oko 50 radnika, a u svom sastavu ima fabriku za obradu drveta koja se nalazi u Konarevu i prostire se na oko 2 000 m2. U toj fabrici se godišnje preradi preko 8 000 m3 oblovine, što znači da se godišnje izveze preko 2 000 m3 raznih proizvoda i poluproizvoda od drveta. Preko 90% tih proizvoda i poluproizvoda se izvozi, uglavnom u zemlje Zapadne Evrope (Francuska, Nemačka, Austrija i dr.) gde su pozicionirani kao proizvodi visokog kvaliteta.

     

Flag Counter

Share on Social Media