Usluge

ŠPEDICIJA

Da bismo smanjili troškove i pojednostavili svoje spoljnotrgovinsko poslovanje, preduzeće je od 1996. godine proširilo svoju delatnost na špediterske poslove. Pored obavljanja ovih poslova za svoje potrebe, vršimo i špediterske usluge. Da bi kvalitetno pružali špediterske usluge, zaposlili smo kvalifikovan kadar, odnosno službenike sa završenim kursom za carinskog agenta.

 

TRANSPORT

Da bi ispoštovali rokove i blagovremeno isporučili robu svojim kupcima, bez oštećenja i deformacije, preduzeće je nabavilo kamione kojima prevozi svoje proizvode. Pored prevoza sopstvenih proizvoda, uslužno prevozimo robu drugim firmama. U voznom parku imamo pet tegljača sa poluprikolicama, kao i jedan kamion-stupčar sa dizalicom za prevoz trupaca (oblovine). Vozni park se redovno obnavlja tako da sva naša vozila zadovoljavaju evropske ekološke standarde (E5).

Flag Counter